Απλή τιμολόγηση

Choose the plan
that works for you

Transparent pricing without any hidden fees so you always know what you will pay.

Προσωπικό
Δωρεάν
Your free plan for your Urlz Ξεκινήστε
 • Σύντομοι Σύνδεσμοι URLz10
 • Κλίκς Συνδέσμου500/mo
 • Διατήρηση δεδομένων10 ημέρες
 • Βιογραφικοί τόποι 1
 • Κωδικοί QR 3
 • Προσαρμοσμένη σελίδα Προορισμού 1
 • Επικαλύψεις CTA 1
 • Επώνυμα Domains
 • Pixel Παρακολούθησης 1
 • Κανάλια
 • Καμπάνιες
 • Μέλη Ομάδας
 • Προσαρμοσμένα ψευδώνυμα
 • Γεωγραφική στόχευση
 • Στόχευση Συσκευών
 • Γλωσσική στόχευση
 • A/B Testing & Rotator
 • Ημερομηνία Λήξης
 • Click Limitation
 • Parameters
 • Κατάργηση Branding
 • Premium Domains
 • API προγραμματιστών
 • Εισαγωγή συνδέσμων
 • Εξαγωγή Δεδομένων
 • Διαφήμιση-Δωρεάν
Save 16%
Αρχικό
2.99 €/month
Getting started with your UrlZ Ξεκινήστε
 • Σύντομοι Σύνδεσμοι URLz50
 • Κλίκς Συνδέσμου5,000/mo
 • Διατήρηση δεδομένων30 ημέρες
 • Βιογραφικοί τόποι 3
 • Κωδικοί QR 5
 • Προσαρμοσμένη σελίδα Προορισμού 5
 • Επικαλύψεις CTA 5
 • Επώνυμα Domains 1
 • Pixel Παρακολούθησης 5
 • Κανάλια
 • Καμπάνιες
 • Μέλη Ομάδας 3
 • Προσαρμοσμένα ψευδώνυμα
 • Γεωγραφική στόχευση
 • Στόχευση Συσκευών
 • Γλωσσική στόχευση
 • A/B Testing & Rotator
 • Ημερομηνία Λήξης
 • Click Limitation
 • Parameters
 • Κατάργηση Branding
 • Premium Domains
 • API προγραμματιστών
 • Εισαγωγή συνδέσμων
 • Εξαγωγή Δεδομένων
 • Διαφήμιση-Δωρεάν
 • Online Support
Save 18%
Επαγγελματικό
4.99 €/month
Now we are talking business URLz Ξεκινήστε
 • Σύντομοι Σύνδεσμοι URLz100
 • Κλίκς Συνδέσμου10,000/mo
 • Διατήρηση δεδομένων30 ημέρες
 • Βιογραφικοί τόποι 10
 • Κωδικοί QR 20
 • Προσαρμοσμένη σελίδα Προορισμού 10
 • Επικαλύψεις CTA 10
 • Επώνυμα Domains 3
 • Pixel Παρακολούθησης 20
 • Κανάλια
 • Καμπάνιες
 • Μέλη Ομάδας 10
 • Προσαρμοσμένα ψευδώνυμα
 • Γεωγραφική στόχευση
 • Στόχευση Συσκευών
 • Γλωσσική στόχευση
 • A/B Testing & Rotator
 • Ημερομηνία Λήξης
 • Click Limitation
 • Parameters
 • Κατάργηση Branding
 • Premium Domains
 • API προγραμματιστών
 • Εισαγωγή συνδέσμων
 • Εξαγωγή Δεδομένων
 • Διαφήμιση-Δωρεάν
 • Online Support
Save 25%
Επιχειρηματικό
10.99 €/month
Let your business team shine with UrlZ Ξεκινήστε
 • Σύντομοι Σύνδεσμοι URLz
 • Κλίκς Συνδέσμου
 • Διατήρηση δεδομένων120 ημέρες
 • Βιογραφικοί τόποι 50
 • Κωδικοί QR
 • Προσαρμοσμένη σελίδα Προορισμού Απεριόριστα
 • Επικαλύψεις CTA Απεριόριστα
 • Επώνυμα Domains 20
 • Pixel Παρακολούθησης Απεριόριστα
 • Κανάλια
 • Καμπάνιες
 • Μέλη Ομάδας Απεριόριστα
 • Προσαρμοσμένα ψευδώνυμα
 • Γεωγραφική στόχευση
 • Στόχευση Συσκευών
 • Γλωσσική στόχευση
 • A/B Testing & Rotator
 • Ημερομηνία Λήξης
 • Click Limitation
 • Parameters
 • Κατάργηση Branding
 • Premium Domains
 • API προγραμματιστών
 • Εισαγωγή συνδέσμων
 • Εξαγωγή Δεδομένων
 • Διαφήμιση-Δωρεάν
 • Premium Email Support

Χρειάζεστε ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα;

Εάν τα τρέχοντα προγραμμάτα μας δεν ταιριάζουν στις ανάγκες σας, θα δημιουργήσουμε ένα προσαρμοσμένο πλάνο μόνο για τις ανάγκες σας.

Συχνές Ερωτήσεις

If you have questions, please don't hesitate to contact us.

Επικοινωνήστε